En snabbare klimatomställning ger fler jobb!

Vårt beroende av fossila bränslen är ett hot både mot klimatet och vår säkerhet. När vi ställer om vår industri och vår energiproduktion ökar vi Sveriges säkerhet, skapar nya jobb i hela landet och sänker klimatutsläppen.

Vi vill:

  • Investera i grön teknik och bryta vårt oljeberoende. Klimatinvesteringar ökar vårt lands frihet, skapar jobb i hela landet och minskar klimatutsläppen.
  • Stötta svensk industri. Svensk industri ska vara fortsatt bäst i världen på att ställa om, skapa nya produkter och tjänster och därmed nya jobb.
  • Säkerställa schyssta villkor. Framtidens gröna jobb ska ha bra villkor, svenska löner och kollektivavtal. Möjligheterna till omställning ska vara goda och alla ska ha ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Den som arbetar ett helt yrkesliv ska kunna leva på sin pension. Det är en fråga om respekt.
facebook Twitter Email