Alla ska kunna leva på sin pension!

Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden och säkerställa att alla har en pension som det går att leva på.

Vi har ett tydligt mål: att den samlade pensionen för vanliga löntagare ska vara minst 70 procent av slutlönen.

Socialdemokraterna vill
  • att alla ska få minst 70 procent av slutlönen i pension
  • höja inbetalningarna till pensionssystemet
  • införa ett skattefritt garantitillägg där en halv miljon pensionärer får 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt är det drygt en miljon pensionärer som får förstärkt ekonomi med i genomsnitt 750 kronor per månad
  • ytterligare förändra premiepensionssystemet så att det blir tryggare
Pensionerna måste fortsätta att bli bättre

Alldeles för många av Sveriges pensionärer har för låg pension. Du som varit med och byggt upp vårt land och med ditt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen. Pensionerna ska höjas.

Vi vill ha ett hållbart pensionssystem så att både nuvarande och kommande generationer får tillräckliga pensioner. Vi har satt ett tydligt mål om att alla ska få minst 70 procent av slutlönen i pension. Det vill vi uppnå genom att öka inbetalningarna till pensionssystemet. Vi vill att inbetalningarna ökar så att de motsvarar de 18,5 procent som var avsikten när pensionssystemet infördes. Vi vill minska de ekonomiska klyftorna och öka jämställdheten bland pensionärer.

Vi lever allt längre vilket betyder att pensionen ska räcka i fler år än tidigare. Det gör att vi behöver jobba längre, annars blir pensionen för låg. Pensionsåldern måste höjas eftersom att det vi betalar in när vi jobbar helt enkelt inte räcker till när vi behöver pension i fler år. Pensionsåldern kommer successivt att höjas. För att alla ska orka jobba längre måste också arbetsmiljön förbättras och det måste finnas ett skydd för den som av olika skäl inte kan jobba ända fram till pensionen. Ett av dessa skydd är den så kallade trygghetspensionen som vi har infört.

Det här har vi gjort
  • höjt garantipensionen och bostadstillägget så att de pensionärer som har lägst inkomster ska få mer pengar i plånboken
  • gjort premiepensionen bättre och tryggare
  • infört ett pensionstillägg på upp till 600 kr i månaden för dem som har jobbat ett helt yrkesliv men ändå har låg pension
  • sänkt skatten för pensionärer, till år 2023 kommer den orättvisa pensionärsskatten vara borta
  • infört trygghetspension, som innebär att den som är över 60 år och som slitit ut sig i jobbet och inte klarar att arbeta ända fram till pensionsåldern, enklare kan få sjukersättning
facebook Twitter Email