Fler poliser än någonsin i Sverige

I samband med att 785 polisstudenter idag går ut på aspiranten kommer antalet poliser i Sverige att vara cirka 22 400, vilket är fler än någonsin. – Det här är resultatet av de satsningar som Socialdemokraterna har gjort på senare år, med bland annat två nya polisutbildningar i Borås och Malmö, sa justitie- och inrikesminister Morgan Johansson i samband med att han välkomnade de nya polisaspiranterna.

Socialdemokraterna fortsätter att vända på varje sten för att bryta segregationen och bekämpa brottsligheten. En viktig del i det arbetet handlar om att stärka polisens verksamhet.

Vi är nu också mer än halvvägs till målet om 10 000 fler poliser till 2024. Polisens budget har i det närmaste fördubblats sedan 2015 och två nya polisutbildningar har startats, i Borås och Malmö.

Och expansionen fortsätter. De kommande åren tillkommer tusentals fler poliser och det ser ut som att vi når det mål vi satt upp för 2024. Då kommer det enligt polisens prognos att vara ca 38 000 anställda i Polismyndigheten, varav 26 000 poliser.

Av de 785 polisstudenterna som idag går på aspiranten har 728 gått grundutbildningen och 57 den funktionsinriktade polisutbildningen. Aspiranterna kommer att genomföra sin utbildning i lokalpolisområdena runt om i landet och bidra till att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten i Sverige.

Efter avslutad utbildning anställs huvuddelen som ingripandepoliser i lokalpolisområdena för att ytterligare bidra till att öka den lokala närvaron. De aspiranter som gått den funktionsinriktade polisutbildningen kommer verka som specialister med polismans befogenhet i sina tidigare funktioner, som bland annat analytiker, utredare och it-forensiker.

I dag börjar också 93 studenter en ny utbildningsomgång av den funktionsinriktade polisutbildningen som riktar sig till personer med akademisk bakgrund.

35 000 anställda i Polismyndigheten

Vid utgången av maj månad 2022 hade Polismyndigheten 34 534 anställda, varav 21 692 poliser och 12 842 civilanställda.

I samband med att polisstudenterna går ut på aspiranten kommer antalet poliser vara cirka 22 400, vilket är fler poliser än någonsin.

Aspiranten genomförs två gånger per år och sker vid sista blocket på polisutbildningen.

facebook Twitter Email