Det behövs ett starkare stöd för att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan!

I går röstade riksdagen om några av våra förslag för att reformera det trasiga skolsystemet där pengar läcker till riskkapitalbolag istället för att gå till fler lärare och bättre undervisning för våra elever. Högerpartierna röstade nej till en rättvisare skolpeng och ett rättvisare urvalssystem.

Kommunala skolor och friskolor får lika mycket pengar, trots att de har olika mycket ansvar. Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att se till att alla barn i kommunen kan erbjudas en skolplats, och de kan inte välja att ta emot elever som är mest fördelaktiga ur en ekonomisk synvinkel.

Med mer ansvar är det inte mer än rimligt att kommunala skolor ges mer medel för att sköta jobbet. Det tycker vi, men inte högermajoriteten i Sveriges riksdag.

Dags att ta tillbaka kontrollen över skolan – rösta för fler socialdemokrater i riksdagen i höst!

facebook Twitter Email