Vi föreslår miljonsatsning på höjd grundbemanning och stärkt specialpedagogiskt stöd för grundskolan i Umeå

Umeå ska ha en trygg och jämlik skola där alla elever kan lyckas, oavsett föräldrarnas bakgrund. I vårt budgetförslag för 2023 prioriteras välfärdens behov. Vi föreslår också en särskild satsning på höjd bemanning och stärkt specialpedagogiskt stöd i grundskolan i Umeå.

Under mandatperioden har vi säkerställt att cirka 500 fler vuxna anställts för att stärka skolan i Umeå och gjort miljardinvesteringar i nya förskole- och grundskoleplatser samt nya och renoverade lokaler.

Vi vill fortsätta prioritera behoven i skolan. Det behövs mer resurser, inte mindre. Därför har vi under mandatperioden också blockerat de skattesänkningar Moderaterna föreslagit i Umeå. Skattesänkningar som hade inneburit 198 miljoner mindre till välfärden i Umeå för 2023. 

Vi ser stora behov av att öka personaltätheten och stärka det specialpedagogiska stödet för att säkerställa en god och likvärdig utbildning för Umeås unga.

Därför föreslår vi i budgetförslaget för Umeå kommun för 2023:

  • 10 miljoner för höjd grundbemanning i årskurs 7-9 för och stärkt specialpedagogiskt stöd för grundskolan. 

Du kan läsa mer om vårt budgetförslag och våra andra satsningar via denna länk.

facebook Twitter Email