Ett viktigt steg i arbetet för fler jobb och ett starkare industri-Umeå.

Idag invigde kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) nya Hillskär godsterminal. Ett viktigt steg i arbetet för fler arbetstillfällen och mot ett starkare, mer hållbart industri-Umeå.

Det är en infrastruktursatsning som ligger rätt i tiden för att möta upp industrialiseringen i norr och ett viktigt steg i arbetet för fler jobb och ett starkare, mer hållbart industri-Umeå.

Hillskärterminalen kommer att vara en hubb för omlastning av varor och gods från Europa och världen. Robusta godsflöden är en förutsättning för att näringslivet ska växa och arbetstillfällen skapas.

Vi jobbar genom våra företrädare i Umeå kommun för att kommunen ska skapa förutsättningar för nya industriområden med adekvat elförsörjning på mer än 6-700 hektar. Bland annat på Klockarbäcken, Dåva och i Holmsund.

Investeringar i infrastruktur och i att skapa förutsättningar för nya, gröna industrier bygger Umeå starkt!

facebook Twitter Email