“A-kassan måste stärkas, alla arbetare ska ha ett bra skydd mot arbetslöshet. Punkt!”

Vi går nu till val i september på att de tillfälliga förstärkningar som gjordes av A-kassan under pandemin ska permanentas. "A-kassan är en försäkring som ser till att man inte hamnar på bar backe om man råkar ut för arbetslöshet. Folk som jobbar i Sverige gör sin plikt och ska kunna kräva sin rätt till trygghet mot arbetslöshet." säger Hans Lindberg (S), kommunalråd.

Trygga försäkringar och pensioner som går att leva på är en central del av den svenska modellen som bygger vårt land och vår ekonomi. En stark a-kassa ger trygghet i vardagen, stärker löntagares ställning på arbetsmarknaden och hjälper till att stabilisera samhällsekonomin genom lågkonjunkturer.

Vi går nu till val i september på att de tillfälliga förstärkningar som gjordes under pandemin ska permanentas. Under pandemin har den s-ledda regeringen:

• höjt takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag under de hundra första dagarna så att de som tjänar upp till 33 000 kr i månaden får 80 procent av lönen.

• höjt takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen från dag 101 från 760 till 1 000 kronor per dag.

• höjt grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen från 365 till 510 kronor per dag.

Den förstärkta a-kassan beräknas kosta cirka 5 miljarder kronor 2022.

“Min yrkesbakgrund är som målare och jag är tjänstledig från mitt jobb som ombudsman för Svenska Målareförbundet. Jag och många andra jobbare med mig har på allvar sett hur förödande Reinfeldt-regeringens nedmontering av A-kassan var för vanligt folks och våra kollegors trygghet. Nu är det dags att stärka A-kassan så att den blir den trygga försäkring alla arbetare som gör sin plikt har rätt att begära!” säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun.

Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande vid Umeå kommun. Foto: Robin Enander

Detta är också bakgrunden till att Socialdemokraterna nu vill permanenta de förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen som gjordes under Coronapandemin. Det handlar om att stärka Sverige.

Under för lång tid fick tryggheten för hårt arbetande människor stå tillbaka. Men vi socialdemokrater vet att samhället är som starkast när vi möter utmaningar tillsammans. En stark a-kassa är en fråga om respekt för vanligt folk, byggd på tanken om plikt och rätt. Man ska kunna betala hyran medan man söker nytt jobb och inte hamna i fattigdom. Vårt Sverige kan bättre.

Vi har i regeringsställning gjort flera förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen. 2015 höjdes både den inkomstrelaterade ersättningen och grundersättningen – den första höjningen sedan 2002. Under coronapandemin höjde regeringen från och med våren 2020 både takbeloppet och grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen för att öka den ekonomiska tryggheten för löntagare under krisen. Över 270 000 människor gick med i a-kassan under pandemin.

Vi går nu till val i september på att de tillfälliga förstärkningar som gjordes under pandemin ska permanentas. Under pandemin har den s-ledda regeringen:

• höjt takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen från 910 till 1 200 kronor per dag under de hundra första dagarna så att de som tjänar upp till 33 000 kr i månaden får 80 procent av lönen.

• höjt takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen från dag 101 från 760 till 1 000 kronor per dag.

• höjt grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen från 365 till 510 kronor per dag.

Den förstärkta a-kassan beräknas kosta cirka 5 miljarder kronor 2022.

facebook Twitter Email