I gruvan väcktes den fackliga medvetenheten

Tomas Wennströms (S) politiska engagemang tog fart på allvar vid en demonstration mot kriget i Vietnam 1972 och när han som ung i Kiruna tog anställning i gruvan och engagerade sig fackligt.

Hans livsresa förde honom senare till Umeå för studier i bland annat idé- och lärdomshistoria, sedan vidare för arbete på den socialdemokratiska partistyrelsens kansli i Stockholm, där han bland annat jobbade nära tidigare statsministern Ingvar Carlsson (S).

Men Umeå blev den plats han kom att slå sig ned på – även om de återkommande resorna hem till den storslagna naturen i norra Norrbotten alltjämt är en viktig källa till glädje och trygghet. Nu är han ordförande för personalnämnden vid Umeå kommun och jobbar för en politik som kan ge välfärdens hjältar bättre arbetsvillkor.

“Mina hjärtefrågor i politiken handlar om att alla människor, oberoende bakgrund, ska ha frihet och möjligheter att kunna utvecklas och förverkliga sina bästa stämningars längtan. Så är det inte idag på grund av att vi lever i ett ojämlikt samhälle med allt för stora skillnader och orättvisor mellan människor. Därför måste alla barn få lika förutsättningar att lyckas i skolan, tillgång till kunskap och kultur. Alla vuxna måste få möjligheter att utvecklas och kunna påverka sitt arbete, sin egen livssituation och samhället. Alla äldre ska ha rätt till en trygg ålderdom. Så hänger allas rätt att utvecklas i frihet ihop med ökad jämlikhet, för mig.”

Läs, se och hör mer om Tomas via denna länk. Här på hemsidan kan du läsa mer om våra kandidater till höstens val, våra aktiviteter och vår politik. Du kan också läsa mer om hur du kan göra som Tomas och engagera dig för ett tryggt och hållbart Umeå.

facebook Twitter Email