Fira första maj med oss!

Det är vår i luften och äntligen får vi åter träffas och fira vår högtidsdag - första maj!

FÖLJ MED DU OCKSÅ!🌹

Årets paroll, Sverige kan bättre, handlar i grunden om att stärka Sverige. Arbetarrörelsen har aldrig blundat för de stora samhällsutmaningarna. Vi socialdemokrater är inte nöjda förrän alla barn och unga har en bra skola, att det finns en sjukvård vi kan lita på och ett samhälle utan klyftor, där alla kan utvecklas och vara den de vill. Vi tror att Sverige och Umeå kan ännu bättre!

Sjung Internationalen med oss!

Upp, trälar uti alla stater,
som hungern bojor lagt uppå.
Det dånar uti rättens krater,
snart skall utbrottets timma slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset.
Slav, stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
från intet allt vi vilja bli!

|:Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
ty Internationalen
åt alla lycka bär!:|

Arbetare i stad, på landet,
en gång skall jorden bliva vår.
När fast vi knyta syskonbandet,
då lättingen ej råda får.
Många rovdjur på vårt blod sig mätta
men när vi nu till vårt försvar,
en dag en gräns för dessa sätta,
skall solen stråla lika klar!

Refräng
|:Upp till kamp …

🚩 Kolla in eventet här: https://fb.me/e/1rBxf5rdd
🚩 Kom och träffa skolministern efteråt (dessutom fika!☕️) -> https://fb.me/e/3SFzC8q66

facebook Twitter Email