Bostadsbyggandet måste öka!

Bostadsbyggandet måste öka i hela kommunen - samtidigt som vi slår vakt om att Umeå ska växa tryggt och hållbart!

Janet Ågren (S), kommunalråd, och Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande, berättar mer om vår politik för fler nya bostäder i en intervju med Västerbottens-Kuriren. Läs den via denna länk.

Några av våra prioriteringar:
  • Fler bostäder för äldre, unga och barnfamiljer!

För att komplettera den långsiktiga planeringspolitik som tjänat Umeå väl vill vi nu öppna upp fler områden för byggande med fokus på bostäder för äldre, unga och barnfamiljer.

  • Bostadsbristen ska byggas bort!

Umeå kommun ska ha en hög planberedskap och snabba processer. Målet ska vara 2000 nya bostäder per år över tid för att säkerställa att umeborna – befintliga och nya – kan ha ett boende som passar deras livssituation.

  • Hållbart från början till slut!

Byggtakten ska öka samtidigt som vi fortsätter ställa höga krav på att byggandet ska ske hållbart, från första spadtaget till inflyttning. Nya bostadsområden ska planeras för att främja en hållbar livsstil, trygghet och gemenskap.

  • Nej till segregation och storstadsproblem!

Kommunens planering ska aktivt styra byggandet för att säkerställa blandade boendeformer och motverka segregation. Planeringen ska också främja välmående och levande stads- och kommundelar med god service, kollektivtrafik, handel och ett levande fritidsliv. Bostadssegregation tar lång tid att bryta. Det ska inte få slå rot. Umeå är den största svenska kommun som i dag saknar det polisen kallar utsatta områden. För att sociala problem inte ska växa när Umeå växer krävs en fortsatt långsiktig och offensiv planeringspolitik.

  • Hela Umeå ska växa!

Bostadsbyggande och utveckling ska främjas på landsbygden och i våra kommundelar. Umeå byggs starkt inför framtiden när hela kommunen frodas och utvecklas!

facebook Twitter Email