Debatt: Umeås kommunala skolor självklart förstahandsalternativ

Kampen för en likvärdig, demokratiskt styrd skola där alla barn når sina bästa stämningars längtan måste utkämpas varje dag! 

Idag skriver våra ordförande i skolnämnderna, Moa Brydsten och Peter Vigren, i Västerbottens-Kuriren om skolans viktiga uppdrag, den starka kommunala skolan och vikten av en demokratisk kontroll över välfärden.

Peter Vigren (S), gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande och Moa Brydsten (S), för- och grundskolenämndens ordförande.

“Vi har klarat av att utveckla och satsa på skolor i hela kommunen, vi har utökat gymnasiets programbredd och – kanske viktigast av allt – lyckats med detta samtidigt som kvaliteten har ökat. Trots att verksamheten nu undervisar tusentals fler elever varje dag i alla skolformer har vi i princip högst andel behörig personal i hela Sverige, och elevernas resultat ligger i Sveriges absoluta toppskikt.

Vi vill fortsätta arbetet med att se till att resurserna vi har hamnar hos de barn som behöver dem bäst. Alla barn skall undervisas av utbildade lärare, alla barn skall ha tillgång till bra elevhälsa, specialpedagoger och skolbibliotek, och alla barn skall känna att de kan vara trygga i sina skolor. ” skriver Peter och Moa.

Läs hela artikeln i Västerbottens-Kuriren.

Vi besökte också den kommunala Maja Beskow-skolan tillsammans med Moa och Peter för ett samtal om vår politik för en trygg och jämlik skola – där skatten går till elever och lärare, inte till privata aktieutdelningar i skatteparadis. Hör mer om detta och deras tankar om skolans betydelse för hela samhällets utveckling och demokratins fortlevnad i klippet nedan.

facebook Twitter Email