Uttalande från Umeå S-kvinnoklubb ang invasionen av Ukraina

Det är med förfäran Vi S kvinnor i Umeå S kvinnoklubb tar del av Rysslands pågående angrepp mot Ukraina. Alla militära angrepp måste upphöra. Ukrainas territoriella gränser och suveränitet måste respekteras.

Det är ett mörkt kapitel i Europas historia. Angreppet är olagligt, oförsvarligt och oförklarligt.Av erfarenhet vet vi att kvinnor och barn alltid drabbas hårt och blir särskilt utsatta i krig och konflikter. Exploatering av kvinnor ökar, deras ekonomiska förutsättningar och självbestämmande minskar och sexuellt våld ökar. Kvinnors perspektiv på konflikt, fred och säkerhet måste tas tillvara samtidigt som kvinnors deltagande, makt, inflytande och säkerhet stärks såväl under en konflikt som före och efter.

Vi S-kvinnor i Umeå S kvinnoklubb fortsätter att sätta freden främst och står i solidaritet med det ukrainska folket.

Antaget vid Umeå S kvinnoklubbs möte 6/mars 2022

facebook Twitter Email