Klimatkrisens Sverige – så förändras vårt land från norr till söder

”Sverige blir snabbt grönare, varmare och blötare. Kalfjällen växer igen, bofinken är snart vår nya fjällfågel och Vätterns röding hotas av andra arter när sjön värms upp. Det finns otaliga exempel på hur Sverige i rask takt förändras, stora delar av vårt land kommer obönhörligen att påverkas av klimatförändringarna .Den här boken handlar om vad som händer just nu och i snar framtid”

Frågan är nu vad vi kan göra åt denna utveckling, i stället för att inta en position som passiv åskådare.

Därför startar vi nu i Umeå arbetarekommun en bokcirkel omkring den pågående klimatkrisen.

Första träff: onsdagen den 19 januari 2022 och fem träffar till.

Ledare: Joakim Lindquist, verksamhetschef på ABF

Huvudbok är Erika Bjerströms ”KLIMATKRISENS SVERIGE”. Erika är klimatkorrespondent på SVT. Boken kommer ni att få låna av ABF i Umeå.

Cirkeln kommer i huvudsak att bedrivas att digitalt över Teams. Inför varje träff skickas en länk ut till dig som deltagare.

Anmälan till:  joakim.lindquist@abf.se senast måndagen den 17 januari
(du som anmälde dig i höstas måste anmäla dig igen)

Datum och tid för träffarna är:

19/1              19.00-19.45   Uppstart med presentation, förväntningar osv

2/2                19.00-20.30

16/2              19.00-20.30

2/3                19.00-20.30

16/3              19.00-20.30

30/3              19.00-20.30

Välkommen med anmälan till en cirkel om en av historiens viktigaste frågor

Kurt-Åke Sjöström / studieledare

facebook Twitter Email