Nu stärks Stöcke med en utbyggd skola!

För- och grundskolenämnden beslutade i går att Stöcke skola ska byggas ut till en F-6 skola med två paralleller. En viktig investering i Stöckes framtid!

I samband med besluten för en hållbar skolstruktur, sett till den stora ökning av elever de kommande tio åren, så gav nämnden i uppdrag att titta närmare på befolkningsutvecklingen kring Stöcke i ett längre perspektiv för att kunna fatta långsiktigt beslut på goda grunder.

Resultatet presenterades inför dagens nämnd. Fram till 2050 kommer Stöcke med omland att växa betydande, med stora planer för bostadsbyggande vilket innebär en ökning av elever som kommer hålla över lång tid.

Därför går vi nu fram med ett beslut om en två parallellig F-6 skola i Stöcke som säkerställer att skolan kan ta emot de elevkullarna som förväntas framöver. Det känns otroligt roligt att kunna ta det här beslutet som en del i ett växande Stöcke

säger Moa Brydsten, ordförande För- och grundskolenämnden.

Redan hösten 2022 säkerställs kommande elevökning plats i Stöcke skola, genom uppstart av två förskoleklasser. Successivt fylls skolan upp till två paralleller.

Moa Brydsten (S), ordförande för för- och grundskolenämnden Umeå kommun
facebook Twitter Email