Hur får vi bra bostäder som vi har råd att bo i?

Den allt mer brännande frågan om allas rätt till en god bostad är temat för ett öppet seminarium som bygger på LO-rapporten: ”Bättre
bostadsförsörjning”. Den beskriver läget på bostadsmarknaden och hur bostadsförsörjningen fungerar, och ger konkreta förslag på hur
situationen kan förbättras.

Medverkande:

Peter Gerlach, rapportförfattare och LO-ekonom.

Var: Umeå Folket Hus. Lokal: Rist.

När: onsdag den 20 oktober Kl. 18.30

facebook Twitter Email