Socialdemokraterna och Miljöpartiet satsar minst 1 miljon kronor på Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Socialdemokraterna och Miljöpartiet agerar nu för att stärka upp kvinnojourens verksamhet med den största satsningen på 10 år.

För närvarande pågår en översyn av samarbetet mellan Individ- och familjenämnden och Kvinno- och tjejjouren i Umeå. Uppdraget från nämnden är att parterna ska teckna ett så kallat IOP, ett idéburet-offentligt partnerskap med start från 2022. Syftet är att utveckla samarbetet och förbättra stödet till våldsutsatta kvinnor och barn.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet aviserar nu att man vill satsa ytterligare minst 1 miljon kronor på ett utvecklat samarbete och förstärka stödet till Kvinno- och tjejjouren i Umeå. I partiernas budgetförslag för 2022 som Kommunfullmäktige ska ta ställning till 21 juni, så fanns med en skrivning om att en uppräkning av bidraget ska göras. Partierna drev vid Individ- och familjenämndens sammanträde den 26 maj igenom att minst 1 miljon ytterligare ska avsättas till detta samarbete från 2022. Det kan även bli mer då beslutet innebär en undre gräns på minst 1 miljon kronor.

  • Detta är den största satsningen på det kommunala bidraget till kvinno- och tjejjouren på 10 år i Umeå och en tydlig markering från vår sida att vill att stödet till våldsutsatta kvinnor och barn ska förstärkas. Våld mot kvinnor och barn har ingen plats i vår kommun och det här beslutet har stor betydelse för framtiden, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i Individ- och familjenämnden.

Runt om i Sverige pågår en utveckling där ideell kvinnojoursverksamhet trängs undan när allt fler kommuner väljer att upphandla skyddade boenden. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill i stället att Umeå kommun väljer en annan väg och stärker det ideella kvinnofridsarbetet för framtiden. Med det här beslutet kommer Umeå kommun att vara en kommun som satsar mycket på lokal kvinnojoursverksamhet. På riksplanet har regeringen också aviserat att ytterligare ekonomiska tillskott kommer att göras riktat till kvinnojourerna.

  • Pandemins isolering har tyvärr lett till att våld i nära relationer ökat. Här är kvinnojourernas arbete något som bör värnas och stärkas, vilket regeringen signalerar till kommunerna. Därför känns det helt rätt att prioritera en satsning på vår lokala kvinno- och tjejjour, säger Alice Fatma Nikmanesh (MP), ledamot Individ- och familjenämnden.

Presskontakt:
Andreas Lundgren, ordförande Individ- och familjenämnden (S), 070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Alice Nikmanesh, ledamot Individ- och familjenämnden (MP), 070-319 78 58
alice.nikmanesh@umea.se

facebook Twitter Email