Nya skolan-förskole-bygget reser sig stort och mäktigt över Bullmark

Kommunens stora satsning på skollokaler i Bullmark blir en tillgång för barn och elever i hela upptagningsområdet.

Barnen i byarna kan nu säkra sin skolgång i närområdet under mycket lång tid framöver, om detta och mycket mer kan du läsa i Nyhet(S)bladet utgiven av Gravmark-Bullmarks S-förening och utdelat i brevlådorna i Gravmark, Bullmark och Botsmarksområdet.
Nyhetsbladet Landsbygd i Umeå

facebook Twitter Email