SKYDDSOMBUD RÄDDAR LIV – GE DEM TILLTRÄDE TILL FLER ARBETSPLATSER

Förra året inträffade över 100 000 arbetsplatsolyckor och 46 personer dog till följd av sitt arbete. Många fler skadas och blir sjuka av sitt arbete eller dör i sviterna av arbetsrelaterad sjukdom. Det är oacceptabelt. För oss socialdemokrater är varje olycka och dödsfall ett för mycket. Ingen ska behöva dö, skadas eller bli sjuk av sitt arbete!

Som ett led i en större satsning på förbättrad arbetsmiljö har regeringen föreslagit (prop. 2019/20:135)* att de regionala skyddsombuden ska ha tillträde till fler arbetsplatser. De regionala skyddsombuden är i många fall garanter för en säker arbetsmiljö – de räddar liv.

I dag har de dock bara tillträde till arbetsplatser med minst en fackligt ansluten löntagare. Regeringen vill ge dem tillträdesrätt även till alla arbetsplatser med kollektivavtal.

Detta säger de borgerliga partierna och SD nej till. Det är ytterst anmärkningsvärt. Att en säker arbetsmiljö räddar liv och att dåliga arbetsförhållanden kan ta människoliv har inte minst blivit tydligt under rådande coronapandemi.

På onsdag, den 3 juni, sker omröstningen i riksdagen om regeringens förslag.

Trots motståndet från högern backar vi inte. Ingen ska behöva dö eller skadas på jobbet och de regionala skyddsombuden har en avgörande roll för att minska arbetsplatsolyckor, sjukdom och dödsfall.

*prop. 2019/20:135

facebook Twitter Email