Stoppa tortyren av oppositionella i Zimbabwe

Socialdemokraterna i Umeå, SSU Umeå och Umeå Socialdemokratiska kvinnoklubb har nåtts av nyheten att tre oppositionspolitiker och medlemmar i Socialdemokraternas systerparti i Zimbabwe – Joana Mamombe, Cecelia Chinembiri och Netsai Marova – har blivit utsatta för tortyr och icke humänitar behandling.

De försvann efter att ha arresterats för att ha deltagit i en demonstration organiserad av MDC Allians’ ungdomsförbund (motsvarigheten till Socialdemokraternas ungdomsförbund) den 13 maj mot statens misslyckande i att skydda fattiga under coronautbrottet. Under den tid de har varit försvunna, har de utsatts för tortyr.

Socialdemokraterna i Umeå har tillsammans med Palmecentret länge arbetat för mänskliga rättigheter i Zimbabwe genom vårt deltagande i ett projekt med en kvinnoorganisation som arbetar för att stärka kvinnors inkludering i samhället. Organisationen är partipolitiskt obunden och samlar kvinnor brett över partigränserna.

De övergrepp som dessa medlemmar i det socialdemokratiska systerpartiet utsattes för utgör allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och inget vi stillatigande kan acceptera.

I likhet med Palmecentret och EU:s delegation till Zimbabwe fördömer vi det som inträffat och kräver att staten i Zimbabwe noggrant utreder vad som skett och ser till att de ansvariga blir föremål för lämpliga straffpåföljder.

Det är otroligt viktigt att kvinnor ska kunna delta i alla delar av samhällslivet, även i det politiska samtalet, utan att riskera trakasserier och övergrepp.

Alejandro Caviedes
Ordförande för Socialdemokraterna i Umeå

Novalie Lilja
Ordförande för Umeå Socialdemokratiska kvinnoklubb

Rosa Vallgårda
Ordförande SSU Umeå

facebook Twitter Email