Vi står upp för trygga anställningar – i både kris och medgång!

Vi socialdemokrater gick till val i Umeå på att förbättra arbetsvillkoren för välfärdens personal. Det är viktigt av flera skäl.

Under rådande coronapandemi är det många som med rätta hyllar de anställda inom offentliga sektorn och förstår vilken betydelse de har för välfärden.

Därför förtjänar personalen också trygga arbetsvillkor samt en lön och i förlängningen en pension man kan leva på. Det är också en jämställdhetsfråga. Och inte minst är det viktigt för att vi ska klara av att anställa och behålla människor som vill arbeta i välfärden. De behövs, varenda en.

Coronapandemin har också visat att timanställningar och otrygga arbetsvillkor innebär en ökad risk för smittspridning. Trygga arbetsvillkor är därför viktigt även för att vi ska kunna hantera kriser som denna på ett så bra sätt som möjligt.

Därför är vi stolta över att ha drivit rätt till heltid vid Umeå kommun, trots motstånd från högerpartierna.

Umeå kommun är nu uppe i 89 procent heltidsanställningar i grunden i kommunen. Det är högt över kommungenomsnittet.

Vi befinner oss bland de främsta kommunerna i landet vad gäller att säkra heltidstjänster som grund. Med heltid kan fler leva på sin lön och färre behöver vänja sig vid att ha flera arbeten eller vänta vid telefonen för att bli inkallad några timmar med kort varsel.

Andelen tillsvidareanställda är samtidigt nu efter årets första månader uppe i 90 procent. Detta kommer att gå ned under sommaren, men målet för i år är 84 procent.

Detta säger inte allt. Vi har fortfarande ett stort arbete att göra för att förbättra arbetsmiljön och minska sjuktalen. Men det visar på att vår tydliga ambition är att personalen ska ha en tillsvidareanställning med rätt till heltid i grunden. Det är viktigt.

  • Så länge vi socialdemokrater styr kommer vi att prioritera att göra allt vi kan för att säkra goda, skäliga arbetsvillkor i välfärden.
  • Vi säger nej till de otrygga anställningar högerpartierna vill se.
  • Vi säger nej till stora skattesänkningar på bekostnad av välfärdens personal.
facebook Twitter Email