Slå vakt om den svenska kollektivavtalsmodellen!

I samband med kollektivavtalsdagen i tisdags vill vi uppmärksamma vikten av facklig organisering och facklig-politisk samverkan. Arbetarrörelsens kamp har lett till att vi idag har rättigheter som löntagare i många andra länder bara kan drömma om, men fortfarande har vi problem som måste tas itu med.

Våra rättigheter är inget vi kan ta för givet, utan vi måste slå vakt om dem. Just nu hotas vår framgångsrika lönebildningsmodell av EU-kommissionens planer att föreslå lagstadgade minimilöner i hela EU. I Sverige är dock andelen löntagare som är med i facket väldigt hög, vilket gett facken de muskler som krävs för att på egen hand förhandla fram relativt höga lägsta löner i kollektivavtalen. Våra lägsta löner regleras därför inte i lagen och det gör att de generellt är högre än i de länder som har lagstadgad minimilön. Om vi låter den politiska majoriteten bestämma över minimilönen leder det inte bara till en generellt sämre löneutveckling utan även en större obalans på arbetsmarknaden.

Vi måste också bekämpa lönedumpning. Oseriösa arbetsgivare som importerar utländsk arbetskraft till lägre löner och sämre arbetsvillkor blir allt fler. Förutom att det är diskriminering, så riskerar därmed seriösa företag som tillämpar schysta löner och villkor att konkurreras ut. Det leder till sämre arbetsvillkor och löneutveckling för ALLA. I enlighet med LO:s krav, driver Socialdemokraterna på för att EU-lagstiftningen och reglerna för arbetskraftsinvandring ändras så att det inte ska vara möjligt att utnyttja utländsk arbetskraft till sämre villkor. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla!

Våra gemensamma skattemedel ska inte gå till verksamhet som försämrar löne- och arbetsvillkor. Krav på villkor enligt kollektivavtal ska därför alltid ställas vid upphandlingar. Men i Umeå har vi kommit längre. Efter krav från LO, Kommunal och HRF, har Socialdemokraterna drivit igenom att anläggningar utan kollektivavtal inte är aktuella för kurser och konferenser anordnade av Umeå kommun. Det har lett till att flera restauranger tecknat kollektivavtal med bättre arbetsvillkor för sina anställda som följd.

Genom facklig-politisk samverkan, åstadkommer vi förändring!

 

 

 

Alejandro Caviedes
Ordf i Umeå Arbetarekommun

 

 

 

Anton Markeby
Ordf i LO-facken i Umeå

facebook Twitter Email