Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

För varje mandatperiod beslutar Umeå arbetarekommun om ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden. Detta förslag avser perioden 2019 – 2022 och är fastställt av Umeå arbetarekommuns Representantskap

För varje mandatperiod beslutar Umeå arbetarekommun om ett kommunalpolitiskt handlingsprogram
för mandatperioden. Detta förslag avser perioden 2019 – 2022 och är fastställt av Umeå arbetarekommuns
Representantskap. Här nedan kan du läsa programmet i sin helhet och som Socialdemokraterna i Umeå
går till val på.

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022, kortversion

Landsbygdsmanifest

Valmanifest

Lättläst_2018_svenska_tryckversion

facebook Twitter Email