Tillsammans bygger vi ett hållbart Umeå!

Vår vision för framtidens Umeå är en hållbar stad och kommun där livsvillkoren blir bättre för människor. Vi ska bygga bort bostadsbristen och samtidigt se till att våra stadsdelar är levande, trygga och hållbara. Men vi överlåter inte till slumpen att det ska bli så.

Visionerna får dock inte stanna vid att vara vackra drömmar. För oss är de riktmärken för politisk handling där vi involverar medborgare och andra samhällsaktörer i en långsiktig, aktiv planering.

  • Vad innebär detta konkret när vi planerar för nya bostadsområden?
  • Varför är förtätning viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv?
  • Hur planerar vi för att göra en hållbar livsstil möjlig och för att skapa trygga och trevliga bostadsområden med god service och boende som känner delaktighet och ansvar?

Vi besökte det nya stadsdelsområdet Tomtebo gård för att samtala om dessa och andra frågor med Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande, och Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Se mer i klippet nedan.

facebook Twitter Email