ÖPPET MÖTE. Vad händer med tjänstemannajobben? Möte om artificiell intelligens.

Föreningen inbjuder till öppet möte via zoom om artificiell intelligens med Thomas Kvist, Region Västerbotten.

Potentialen i datadriven innovation, inte minst inom AI- området, är enorm. För att välfärden och företagen ska kunna fortsätta att utvecklas positivt kommer en stor mängd datadrivna innovationer behöva skapas. Och vad händer med jobben?

AI är något som allt mer påverkar näringsliv och samhällsfunktioner och många tror att AI inom en några år kommer skapa kraftigt förändrade sätt att jobba,

Välkommens till ett intressant öppet möte om framtiden.

Art: Öppet möte om artificiell intelligens med Thomas Kvist
Tid: 18 mars kl 10.00- 11.00
Plats: Välkommen via denna Zoomlänk
https://us02web.zoom.us/j/2476473846

facebook Twitter Email