Vi fortsätter verka för humanitet, mänskliga rättigheter och demokrati

Umeå Socialdemokratiska kvinnoklubb har i 94 år drivit jämställdhetsfrågor och arbetat för internationell och kvinnlig solidaritet. Till partikongressen i november 2021 hade klubben skickat in sex motioner.

Vi drev en förstärkning av lagen om sexualbrott, att Socialdemokraterna fortsatt ska säga nej till marknadshyror vid nyproduktion av hyreslägenheter, att sjukvårdsassisterad befruktning ska vara jämlik och fri från diskriminering, att arbetstagarnas intressen tas till vara vid en moderniserad arbetsrätt samt att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska motverkas.

Vid S-kongressen debatterades motionerna och vi upplevde stor framgång för våra förslag, frånsett den angående tidsbegränsade uppehållstillstånd som inte gick igenom. Vi fick ändock igenom ändringsförslag om en mer solidarisk migrationspolitik och värnandet av familjeåterföring och möjligheten till permanenta uppehållstillstånd efter tre år.

Umeå S-kvinnoklubb kommer med kraft fortsätta verka för humanitet, mänskliga rättigheter och demokrati.

För Umeå S-kvinnoklubb

Birgitta Mukkavaara

Novalie Lilja

facebook Twitter Email