Policy för hantering av kommentarer i sociala medier

Socialdemokraterna i Umeå finns på Facebook. Där samlar vi inlägg från rörelsens alla hörn, så att du kan se vad vi håller på med, och vad vi vill göra för att bygga ett starkare samhälle i Umeå och Sverige.

Facebooksidan administreras av anställda och förtroendevalda för Socialdemokraterna i Umeå.

Systemoperatörer är Robin Enander och Jennifer Kungsman, politiska sekreterare vid Umeå kommun samt Mikael Kassman, verksamhetsassistent, Alejandro Caviedes, ordförande för Umeå arbetarekommun.

Kommentarer förhandsmodereras inte. Kommentarer efterhandsmodereras i enlighet med de regler för kommentering som framgår nedan samt i enlighet med lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

REGLER
Vi har ett ansvar för att de kommentarer som finns på vår Facebooksida håller en god ton och att alla känner sig välkomna att kommentera våra inlägg.
För allas trevnad gäller följande regler på vår sida:
  • Håll god ton, var saklig i dina inlägg och respektera svensk lag och andra människors integritet.
  • Kommentarer eller inlägg som innehåller osakliga personliga påhopp, känsliga personuppgifter eller liknande är inte tillåtna.
  • Kommentarer med brottsligt innehåll, som är hatiska eller på annat sätt allvarligt kränkande är inte tillåtna.
  • Hot, trakasserier och andra förmodat brottsliga förfaranden dokumenteras och polisanmäls.
  • Personer som begår allvarliga överträdelser eller vid upprepade tillfällen bryter mot dessa riktlinjer eller som förmedlar spam kan komma att blockeras från Facebooksidan.
  • Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte direkt anknyter till eller kommenterar inläggets eller tidigare kommentarers innehåll eller ämne.
  • Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som innehåller länkar vi inte kan garantera säkerheten i innehållet på.
  • Kommentarer som innehåller marknadsföring kommer att tas bort.
facebook Twitter Email