Prostitution och människohandel har ingen plats i Umeå

Den internationella handeln med kvinnor och barn för sexuella ändamål är idag en av världens mest lukrativa branscher för den organiserade brottsligheten. Runt om i Europa tvingas fattiga kvinnor och barn sälja sina kroppar i en desperat kamp för överlevnad. Medan de får sina liv förstörda så tjänar hänsynslösa människohandlare grova pengar på deras olycka.

Sverige är ett av destinationsländerna för denna trafficking och därför faller ansvaret stort på oss att agera. Detta mänskliga slaveri som vi ser runt om oss måste helt enkelt stoppas. Barn förtjänar att växa upp i trygghet och slaveri har ingen plats i vår kommun.

Vi har under de senaste åren visat i Umeå att det går att göra något åt detta. Genom ett nära samarbete mellan polis och socialtjänst så har tillslagen ökat och fler har fått hjälp. Vi har i Umeå visat att det går att störa sexhandeln och minska antalet kvinnor och barn som förs hit för att utnyttjas. Det är viktigt, inte bara för att hjälpa människor från slaveri, utan också för att förhindra att organiserad brottslighet får fäste i Umeå. För i sexhandelns spår så följer organiserad brottslighet med försäljning av droger och vapen.

Men kampen mot sexhandeln behöver också föras på nya arenor. Vi ser exempelvis hur ”sugardating” blir allt vanligare. Där vuxna utåt sett bjuder ungdomar på presenter och middagar, men det underförstått handlar om återbetalning i form av sexuella tjänster. För många unga tjejer och killar blir sugardating en väg in i prostitution och en sådan utveckling måste kraftfullt bekämpas.

Socialdemokraterna i Umeå gick till val på att ta kampen mot prostitution och människohandel. Vi ser att arbetet ger resultat och kommer fortsätta arbeta långsiktigt för att få ett stopp på detta. Organiserad brottslighet har ingen plats i vår kommun och de människor som får sina liv förstörda i sexhandeln ska få hjälp till ett värdigt liv.

Uttalande från Socialdemokraterna i Umeås
enligt beslut i representantskapet den 2 mars 2020

facebook Twitter Email