Representantskapsmöte

Umeå arbetarekommun bjuder in ombud och partimedlemmar till Representantskapsmöte måndag 26 augusti kl 18.30 på Umeå Folkets Hus. Tema: Riksdagen inför allmänna motionstiden

Representantskapsmöte

Umeå arbetarekommun bjuder in ombud och partimedlemmar till Representantskapsmöte 23 september kl 18.30 på Umeå Folkets Hus. Tema: Halvtidsutvärdering KHP (Kommunpolitiskt handlingsprogram)

facebook Twitter Email