Umeå arbetarekommun håller årsmöte

Umeå arbetarekommun bjuder in ombud och alla partimedlemmar till årsmöte söndag den 24 mars kl 13.00 på Ersboda Folkets Hus. Sedvanliga årsmötesförhandlingar med årsmötesval

Representantskapsmöte

Umeå arbetarekommun bjuder in ombud och partimedlemmar till Representantskapsmöte måndag 26 augusti kl 18.30 på Umeå Folkets Hus. Tema: Riksdagen inför allmänna motionstiden

Representantskapsmöte

Umeå arbetarekommun bjuder in ombud och partimedlemmar till Representantskapsmöte 23 september kl 18.30 på Umeå Folkets Hus. Tema: Halvtidsutvärdering KHP (Kommunpolitiskt handlingsprogram)

facebook Twitter Email