Vi finns för våra medlemmar

Medlemskap i Fonus innebär att vara delägare i Sveriges största företag inom begravning och familjejuridik, Fonus och Familjens Jurist. Tillsammans vill vi göra människors vardag tryggare och vara ett stöd i beslut som rör livets stora frågor. Fonus ägarorganisationer får återbäring i form av utdelning på insatsen och deras medlemmar ges förmånliga prisavdrag på våra produkter och tjänster.

Många äger tillsammans

Fonus ekonomisk förening ägs av ett stort antal organisationer. Bland dem finns kooperativa företag, bostadsföreningar, fackliga organisationer och många olika intresseföreningar.
En stor del av Sveriges befolkning är indirekt medlemmar i Fonus.

Medlemsinflytande och kooperativ idé

Medlemmarna, eller ägarorganisationerna, är med och bidrar till Fonus utveckling. Deras önskemål och synpunkter spelar roll förhur vi använder eventuell vinst och utvecklar Fonus vidare. Våra medlemmar påverkar genom att rösta, skriva motioner, nominera kandidater till viktiga uppdrag och inte minst genom att vara kunder.

Visst är det viktigt med vinst och lönsamhet, men för Fonus är det inte det enda målet. Vi ska framför allt vara till nytta för våra medlemmar. Det gör vi genom att verka prisdämpande på begravningsmarkanden och genom att stå för god sed och bra villkor inom begravnings-och juridikbranschen. Allt vårt arbete genomsyras av långsiktighet, hållbarhet och öppenhet.

Som medlem hos Socialdemokraterna i Umeå har du rätt till ett antal förmåner

Fonus
-500 kr prisavdrag på en begravning hos Fonus. Prisavdraget blir 750 kr om det finnsett registrerat digitalt Vita Arkivet.-2 000 kr avdrag på gravsten (gäller om stenen kostar minst 14 000 kr).

Förmånerna aktiveras online före beställning hos Fonus. Du fyller i ett webbformulär där du anger kontor/ort som du önskar kontakt med, medlemsorganisation och dina kontaktuppgifter.

Förmånerna gäller vid beställning av begravning för medlemmar, samt deras make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder, svärförälder samt mor- och farförälder.

Aktivera förmånen här

Familjens Jurist
-20 % prisavdrag på samtliga juridiska tjänster utom rättsskydd/rättshjälp.-Om er förening samlar minst 25 personer, kan ni bjuda in Familjens Jurist att kostnadsfritt föreläsa om familjejuridik.
På vår hemsida fonus.se/medlem kan du läsa mer om villkoren och aktivera förmånerna.

Om beställaren saknar tillgång till internet hjälper vår kontorspersonal till att aktivera förmånen. Men det är viktigt att berätta direkt vid första kontakten att medlemsförmån ska aktiveras.

Prisavdraget 20 % gäller för ägarorganisationernas medlemmar för alla juridiska tjänster och produkter utom rättshjälp/rättsskydd. Prisavdraget kan inte kombineras med andra erbjudanden, som till exempel Juristförsäkringen. Medlemsförmån kan inte åberopas efter avslutat och slutfakturerat uppdrag.

Boka och aktivera förmånen här

facebook Twitter Email