Kyrkoval 2021

RÖSTA I KYRKOVALET 19 SEPTEMBER 2021
Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och genom att rösta i kyrkovalet påverkar du vad kyrkan ska göra. I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer:

Val till kyrkofullmäktige, lokalt
Du väljer till kyrkofullmäktige i den församling eller det pastorat där du bor.
Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig, med satsningar på kyrkans grundläggande uppgifter, konfirmationsläger, underhåll av kyrkor, och hur musiklivet ska se ut. Svenska kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Därför ställer vi upp i kyrkovalet med beteckningen Arbetarepartiet  Socialdemokraterna med kandidater som delar socialdemokraternas visioner om ett rättvist, solidariskt, demokratiskt och hållbart samhälle.

Här kan du se valsedlar med våra kandidater till fyra kyrkofullmäktige inom Umeå kommun
Valsedel Umeå pastorat Umeå pastorats_valkrets (1)
Valsedel_Holmsunds_församling_Holmsunds_församlings_valkrets (2)
Valsedel_Hörnefors_församling_Hörnefors_församlings_valkrets (1)
Valsedel_Sävar-Holmöns_församling_Sävar-Holmöns_församlings_valkrets

Val till stiftsfullmäktige, regionalt
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. De kan till exempel bidra med kunskap i kyrkoantikvariska frågor, när en kyrka i stiftet behöver renoveras.

Se valsedeln med våra kandidater till Stiftsfullmäktige i Luleå stift
Stiftsfullmäktige Västerbotten

Val till kyrkomötet, nationellt
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor, dess ”kyrkoordning” och allt från hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan till vilka psalmer som ska finnas i psalmboken.

Se valsedeln med våra kandidater till kyrkomötet
Kyrkomötet

Förtidsrösta
Förtidsröstning innebär att du röstar någon annanstans än i din vallokal. Förtidsröstningen startar den 6 september och pågår fram till och med valdagen den 19 september 2021. Du måste ha med dig ditt röstkort och din legitimation. Information om var du kan förtidsrösta och öppettider finns på https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval/sa-rostar-du/var

Den som fyllt 16 år senast under valdagen och är medlem i Svenska kyrkan får rösta i kyrkovalet, och påverka kyrkans arbete.

Socialdemokraternas valmanifest nationellt Valmanifest kyrkoval 2021

Kyrkopolitiskt VALMANIFEST 2021 beslutat av Umeå Arbetarekommun

Har du frågor kring kyrkovalet hör av dig till våra valledare;

Roland Samuelsson, e-post roland.samuelsson@umea.se
Levi Bergström, e-post levi.bergstrom@svenskakyrkan.se
Titti Ådén, e-post tittiaden@gmail.com

 

 

facebook Twitter Email