Kultur

Vitamininjektion för kulturen i Umeå efter tuff pandemitid!

Kulturen i Umeå och hela landet har drabbats hårt av Coronapandemin. För att ge kulturen hjälp med sin återstart har kulturnämnden vid Umeå kommun i dag beslutat att ge kulturen ett förstärkt stöd genom ett antal insatser. Föreningsstödet förstärks med 295 000 kr som avsätts till riktade insatser i föreningslivet. Insatserna kommer att utgå från…

Läs mer
facebook Twitter Email