I vårt Umeå ska inga skattepengar gå till oseriösa företag eller brottslig verksamhet!

I dag tecknade Socialdemokraterna i Umeå och LO en överenskommelse som innebär lokala krafttag för att motverka fusk, dumpning av arbetsvillkor och kriminalitet i arbetslivet. "För oss inom LO är det här jätteviktigt" säger Susanna Gideonsson, ordförande för LO, i en kommentar till SVT Västerbotten och förklarar samtidigt att Umeå inte är speciellt utsatt vad gäller arbetslivskriminalitet. "Därför är det perfekt att göra det här innan man blir utsatt."

Hör Susanna Gideonsson (på bild ovan till vänster), ordförande för LO i Sverige, och kommunalrådet Hans Lindberg (S) (på bild ovan till höger) berätta mer om överenskommelsen i SVT Västerbottens inslag via denna länk. Foto: David Nordlund.

En allt värre kriminalitet breder ut sig i svenskt arbetsliv. Det handlar om allt från fusk och ekonomisk brottslighet till människohandel där anställda utnyttjas med låga löner, usla arbetsvillkor och dålig arbetsmiljö.  

Den socialdemokratiska regeringen ökar nu insatserna för att komma till rätta med detta. Även lokalt kommer vi att ta vårt ansvar i det arbetet.  

I ett socialdemokratiskt lett Umeå ska inga skattepengar gå till oseriösa företag eller brottslig verksamhet.

Det handlar till exempel om att vid upphandlingar garantera att skattepengar enbart går till företag som sköter sina åtaganden mot samhället och som garanterar de anställda villkor enligt gällande avtal. Att seriösa företag ska slippa bli utkonkurrerade av oseriösa aktörer är en viktig strävan för ett gott näringslivsklimat i Umeå.  

LO och Socialdemokraterna i Umeå är därför överens om:  

  • Arbetsvillkor i enlighet med svenska kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar i Umeå kommun. LO anser att kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad och tecknas av arbetsmarknadens parter. 
  • Att begränsa antalet underentreprenörer till max 2 led. 
  • Stärkt samverkan med arbetsmarknadens parter vid framtagandet av anbudsvillkor och hur uppföljning av dessa ska göras. 
  • Att i alla upphandlingar beakta branschernas behov av lärlings- och praktikplatser, och vid behov ställa det som särskilt krav i anbudsunderlaget. 
facebook Twitter Email