Information till er som anmält er till studiecirklar i Umeå arbetarekommuns regi

Ett 25-tal medlemmar har anmält sig till de studiecirklar som erbjudits i Umeå Arbetarkommuns regi med start under hösten vintern 2021/22. Anmälningarna var spridda över 6 olika politikområden, med lite olika antal anmälda fördelade över de olika cirklarna.

De cirklar som kommer igång i närtid är ”Hemtjänstmaffian” och privatiseringar, med start den 8 december kl. 18.30 .Cirkelledare blir Hans-Åke Rönnlund och för er som vill vara med är det bara att meddela Hans-Åke eller expeditionen : hans_ake_ronnlund@outlook.com eller expen@umesosse.se

Den andra cirkeln, med möjlig start i närtid, är ”Det svenska missnöjet”, som bland annat handlar om varför så många valt att rösta på Sverigedemokraterna. Cirkelledare är Birgitta Mukkavaara. Här behöver vi också några fler deltagare för att cirkeln ska komma igång före jul. Så fort vi är några fler deltagare går cirkeln igång och då meddelas också datum/tid. Anmälan kan ske till: birgitta.mukkavaara@bredband.net eller expen@umesosse.se

Den tredje cirkeln är ”Klimatkrisens Sverige”, men den cirkeln kommer igång först den 19 januari. Cirkelledare blir Joakim Lindquist, verksamhetschef på ABF-distriktet.  En påminnelse om cirkeln kommer att skickas ut efter nyår.

Men det går bra att anmäla sig redan nu till: joakim.lindquist@abf.se eller expen@umesosse.se

För övrigt kan jag meddela att ett Idèforum omkring den svenska energipolitiken kommer att genomföras den 1 december kl 18.30. Medverkande är riksdagsledamöterna Patrik Engström och Monica Haider. Särskild inbjudan är på gång.

Hälsningar

Kurt-Åke Sjöström/studieledare
e-post: kurtake49@gmail.com

facebook Twitter Email