Öppet digitalt möte om framtidens miljö 

Gamla Gardets S-förening i samverkan med ABF Umeåregionen bjuder in till möte om framtidens miljö tisdag den 19 oktober kl 10.00-12.00 Inledare är Katharina Radloff, miljöstrateg Umeå kommun

Länk till mötet: https://socialdemokraterna.zoom.us/j/82655144347

Länken är öppen från kl 09.30 så ni hinner kolla att  ljud och bild fungerar.

”Den konsumtionsbaserade klimatpåverkan per person är i Umeå ca 11,5 ton växthusgaser per person och år.
Målet är att man i Umeå som helhet ska vara nere på 2 ton år 2040 och år 2050 1 ton växhusgaser per person och år.
Men redan 2025 ska Umeå kommunkoncern vara helt klimatneutral och 2030  ska alla drivmedel vara fossilfria.
Är det här överhuvudtaget möjligt? Det ska vi tillsammans fundera över ett par timmar.”

Välkomna!

Styrelsen för Gamla Gardets S-förening
/gm Kurt-Åke Sjöström

facebook Twitter Email