Dags att nominera kandidater inför valet 2022

Om du som medlem är intresserad av att engagera dig politiskt och att bli nominerad till en lista (valsedel) I Umeå arbetarekommun har vi två listor en för Umeå centrala och en för Umeå omland,  Kontakta då din s-förening och anmäl intresse för att bli nominerad.

Samtliga S-föreningar och klubbar har ansvaret för att i sitt nomineringsarbete beakta helheten och vara delaktiga i nomineringarna av ledande uppdrag. De Socialdemokratiska grundorganisationerna i arbetarekommunen har därför rätten att nominera även om medlemmen inte tillhör den egna föreningen/klubben, men har självklart även rätten att avstå.

Kontaktuppgifter till s-föreningar och klubbar

Din s-förening/klubb beslutar på ett nomineringsmöte att nominera dig till en lista där alla medlemmar i föreningen/klubben deltar. Därefter påbörjas valberedningens arbete
att föreslå kandidater till listor och kommunledning, listorna och kommunledning fastställs på Representantskapsmöte söndag den 21 november kl 13.00.
Nomineringsblankett ska efter nomineringsmötet fyllas i antingen av dig själv eller av ansvarig i S-föreningen/klubben. Blanketten skickas digitalt.

Nomineringsblankett

facebook Twitter Email