Socialdemokraterna i Umeå har genomfört sitt årsmöte

I söndags (210321) hade Umeå Arbetarekommun sitt årsmöte. Ett hundratal medlemmar var närvarande och lyssnade bl a på anföranden från Susanna Gideonsson, ordförande för LO, Andreas Beckert, teamchef Arena för Samverkan på TCO, och Joakim Åsberg, ordförande för SACO-rådet i Umeå kommun, som gästade årsmötet. Gästerna betonade vikten av att lyssna på fackföreningsrörelsen och deras anföranden ledde till intressanta diskussioner om hur arbetarrörelsens olika delar kan samarbeta för gemensamma mål.

Som mötesordförande utsågs Susanna Gideonsson, som ledde mötet på ett skickligt sätt. Vi gick genom den gånga verksamheten och antog en ny verksamhetsplan och studieplan. Alejandro Caviedes blev omvald till ordförande för Socialdemokraterna i Umeå och Novalie Lilja valdes som ny ledamot i arbetarekommunens verkställande utskott. Ny i styrelsen är Linda Sondell, som valdes till ersättare.

Årsmötet avtackade Irma Olofssons, som lämnade styrelsen efter 8 år. Hon har varit en kämpe som aldrig varit rädd för att lyfta obekväma frågor när det har krävts. Det är en driven och erfaren medlem som lämnar styrelsen, men hon kommer att fortsätta vara aktiv i partiet genom att engagera sig i sin s-förening.

Avslutningsvis uppmärksammade årsmötet Stig Lundholm, som tagit emot Tage-Erlandermedaljen. 1988 flyttade Stig till Ålidhem och gick med i Ålidhem-Sofiehems socialdemokratiska förening. Idag mer än 30 års medlemskap. Hans politiska intresse visar sig tydligast i debattartiklar och i politiska samtal. Hans nyfikenhet och styrka är opinionsbildning i frågor allt från utanförskap till pågående aktuella politiska debatter. I föreningsarbetet har det varit intressant och lärorikt när Stig med noggrannhet genomfört föreningens valberedningsarbete. Stig kan regelverket.

I början av 2000-talet bildades föreningen Gamla Gardet då på initiativ av bland annat Stig. Där har Stig bevakat äldrefrågorna. Hans engagemang för rättvisa och utanförskap är påtagligt. Årsmötet ansåg att Stig är en värdig mottagare av hedersmedaljen.

Vi har filmat ögonblicket då Stig tog emot erlandermedaljen. Se gärna filmen nedan:
facebook Twitter Email