Umeå S kvinnoklubb har beslutat att ändra det nationella uppropet mot SD till Nationellt upprop för demokrati.

Nationellt upprop för demokrati fram till och med valet 2022.

Syfte: Syna och belysa dagens politik ur ett demokratiskt perspektiv.

Metod: Identifiera specifika politikområden där vi granskar och synar dagens politik. Sen drar vi paralleller till hur partierna agerar inom olika politikområden.

Syna Partierna inom följande områden: Migrationspolitik, Lag och ordning, Miljöpolitik/klimat, Privatisering, Budget, Public service, Mäns våld mot kvinnoroll barn, Vård för äldre, familjepolitik, Äldreomsorg.

Arbetsgrupp
En arbetsgrupp har bildats med Birgitta Mukkavaara, styrelseledamot i klubben och sammankallande, Lina Farhat vice ordförande i klubben, Maria Larsson sekreterare i klubbens styrelse, Anna Bengtsson kassör i klubben, Barbro Kjellberg studieledare i klubben, Eva Andersson medlem i klubben och Britta Lindholm medlem i klubben. Arbetsgruppen arbetar med delegerat ansvar av styrelsen.

Vi önskar nu att denna information sprids för möjlighet att aktiverar sig i uppropet.

Vi måste med all kraft värna demokratin och motverka den odemokratiska utvecklingen.

För ytterligare information går det bra att kontakta birgitta.mukkavaara@bredband.net

Aldrig, aldrig ger vi upp!

Vid pennan
Birgitta Mukkavaara Sammankallande
Umeå 9 mars 2021

facebook Twitter Email