Vill du bidra till att kyrkovalet ska bli en framgång för Socialdemokraterna?

Visst är det lätt för oss som är socialdemokrater att instämma med Peter och Marie-Louise, på bilden ovan, som betonade att Svenska kyrkans grundläggande värderingar om alla människors lika värde överensstämmer med vår ideologiska grund. Socialdemokraterna har starkt bidragit till att Svenska kyrkan är en öppen och samhällsengagerad kyrka som numera välsignar kvinnliga präster och vigslar av samkönade par, mycket tack vare ett starkt demokratiskt inflytande från förtroendevalda.

Idag när socialdemokraternas idé om en öppen och samhällsengagerad folkkyrka är hotad dels av flera grupper som vill göra kyrkan inåtvänd och exkluderande, dels av två extremistiska grupper med rötter i fascism och nazism, är det särskilt viktigt att många röstar. Den som är medlem i Svenska kyrkan och har fyllt 16 år senast på valdagen får rösta i kyrkovalet. För att vara valbar måste kandidaten ha fyllt 18 år. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan kan bidra till att fler kamrater röstar i kyrkovalet.

Vad kan du bidra med för att kyrkovalet ska bli en framgång för socialdemokraterna

  1. Alla intresserade som vill medverka till att vi socialdemokrater gör ett framgångsrikt val inbjuds att delta i vår studiecirkel som handlar om Svenska kyrkan, om våra valfrågor, och vad det innebär att vara förtroendevald inom kyrkan. Cirkelledarna deltar gärna på föreningsmöten. Vi träffas digitalt via Zoom tre onsdagskvällar, kl. 18:30 – 20:00: 10/2, 24/2 och 10/3.
  2. Du som är medlem och vill engagera dig i kyrkopolitik kan anmäla ditt intresse att ställa upp på vår lista till valet som avser kyrkofullmäktige. Umeå Pastorat (för dig som bor inom Tegs-, Tavelsjö-, Umeå lands-, Umeå stads-, Umeå Maria-, eller Ålidhems församling), eller Holmsunds, Hörnefors eller Sävar-Holmöns församling.
  3. Med bakgrund av samtalen i studiecirklarna formulerar vi därefter ett valprogram med det vi vill åstadkomma under de följande fyra åren. Både cirklarna och programmet kan behandla frågor som hur kyrkan ska nå fler, utveckling av demokrati och frivilligarbete inom kyrkan, om kyrkans sociala arbete-diakoni, hur kyrkans verksamhet ska inge hopp om en bättre värld och hur vi som engagerade inom kyrkan kan bidra i kampen för ett hållbart samhälle.

Välkommen att kontakta någon av oss:

  1. För att delta i någon av våra tre studiecirklar. Start 10 februari. Anmäl dig snarast: senast söndag 7 februari.
  2. För att anmäla ditt intresse att ställa upp som kyrkopolitiker.    Anmäl dig snarast: senast torsdag 25 februari.
  3. För att ställa frågor om Svenska kyrkan och om socialdemokraternas kyrkopolitik.    Välkommen att ringa någon av oss, eller skicka dina frågor via e-post. (Vi deltar gärna vid s-möten!)

Vi hoppas få så många deltagare att vi kan starta tre cirklar.

Cirkel a. Levi Bergström,                        070-652 37 99
e-post: levi.bergstrom@svenskakyrkan.se

Cirkel b. Titti Ådén,
e-post: tittiaden@gmail.com

Cirkel c. Roland Samuelsson                  070-636 51 28
e-post: roland.samuelsson@umea.se 

Med kamratliga hälsningar från oss i kyrkovalledningsgruppen!

Svenska kyrkan inom Umeå kommun
Kyrkans grundläggande uppgift är att fira guds tjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Inom kommunen finns nio församlingar vilka utför den grundläggande uppgiften. Svenska kyrkan har sammanlagt inom kommunen och de nio församlingarna ca 70 000 medlemmar.

Kyrkoval
19 SEPT 2021

facebook Twitter Email