Kampen för demokratin måste fortsätta!

Donald Trump har nu avlägsnats från makten, trots åtskilliga försök från honom och hans allierade att underminera den demokratiska processen. Maktskiftet är bra för USA, världen, Sverige och demokratin.

Donald Trump har nu avlägsnats från makten, trots åtskilliga försök från honom och hans allierade att underminera den demokratiska processen. Maktskiftet är bra för USA, världen, Sverige och demokratin.

Joe Biden är inte socialdemokrat. Men han är en anhängare av demokratin. Det är viktigt. Demokratin är grundförutsättningen för ett anständigt samhälle, för rättsstaten och vakthållningen om de mänskliga rättigheterna. Därför är Bidens seger glädjande.

Men de krafter som burit Trump finns kvar och har vuxit sig starkare. Vi ser det inte bara i USA utan även i Europa och Sverige.

Det demokratiska samhället har bara existerat under en spillra av mänsklighetens historia. Demokratin kan inte tas för given. Vi måste ständigt återerövra och försvara den.

Du kan göra skillnad på många olika sätt. I det stora och det lilla.

  • Engagera dig i ett demokratiskt politiskt parti.
  • Engagera dig i det demokratiska föreningslivet, i kulturlivet, idrottsrörelsen eller socialt orienterade föreningar. Vi skapar och stärker demokratin genom att använda den i vardagen för att förändra och förbättra samhället.
  • Var källkritisk och sprid inte desinformation på nätet. Låt inte desinformation stå oemotsagd i sociala medier. Höj din röst, för din röst har betydelse!
  • Om du kan, stötta seriösa och etablerad journalistik. Prenumerera på en tidning, få din arbetsplats att teckna en prenumeration. Behovet av granskande och opartisk journalistik som söker sanningen är stort. Det förändrade medielandskapet har också lett till att kvalitetsjournalistiken har det tufft!
  • Stötta organisationer som jobbar för demokrati och mänskliga rättigheter. Både lokalt, nationellt och globalt.
  • Låt inte dumheter, rasism och konspirationsteorier gå oemotsagda i vardagen. Säg ifrån. Ställ källkritiska frågor.
  • Visa omtanke och bry dig om människor i din närhet. Människor radikaliseras inte sällan av en känsla av utanförskap. Genom att fånga upp människor, bjuda in dem i en inkluderande och tolerant gemenskap så kan man visa på bättre alternativ till de gemenskaper som bygger på förakt och antidemokrati.
facebook Twitter Email