Umeå S kvinnoklubb har beslutat att starta ett Nationellt upprop mot SD fram till och med valet 2022

Umeå S kvinnoklubb har beslutat att starta ett Nationellt upprop mot SD fram till och med valet 2022.

Syfte: Belysa och syna SDs politik och tydliggöra att SD är ett odemokratiskt och rasistiskt parti.

Metod: Identifiera specifika politikområden där vi granskar och synar deras politik. Sen drar vi paralleller till hur andra partier närmar och sig deras bruna politik och på så sätt bekräftar SDs världsbild.

En arbetsgrupp har bildats med Birgitta Mukkavaara, medlem i klubben och sammankallande, Maria Larsson sekreterare i klubbens styrelse, Anna Bengtsson kassör i klubben Eva Andersson medlem i klubben och Britta Lindholm medlem i klubben.

Arbetsgruppen arbetar med delegerat ansvar av styrelsen.

Vi önskar nu att denna information sprids  så att klubbar och föreningar  för möjlighet att aktiverar sig i uppropet.

Vi måste med all kraft värna demokratin och motverka den odemokratiska utvecklingen.

För ytterligare information går det bra att kontakta birgitta.mukkavaara@bredband.net

Aldrig, aldrig ger vi upp!

Vid pennan

Birgitta Mukkavaara
Sammankallande.

facebook Twitter Email