NYÅR(S)BLADET ÄR HÄR

Senaste nummer av vår arbetarekommunstidning är här: Nyår(s)bladet. Den innehåller information om regeringsbudgeten, våra kommunala satsningar och annan aktuell politisk information som är relevant för oss som bor i Umeå kommun. Under decembermånad kommer våra medlemmar att dela ut Nyår(s)bladet till 36 tusen hushåll i Umeå kommun. Om du inte har fått den i brevlådan, kan du ladda ner den som pdf-fil här:

 utgiven av Umeå socialdemokratiska Arbetarekommun

Utöver Umeå Arbetarekommuns tidning, har vi lokalområdestidningar som ges ut av några av våra lokala socialdemokratiska föreningar med relevanta nyheter för boende i Hörnefors, Obbola och Gravmark-Bullmark. Deras senaste nummer har nyligt kommit ut.

Här kan du ladda ner senaste numret av:

utgiven av Gravmark-Bullmark s-förening:

 utgiven av Obbola s-föreningen:

 utgiven av Hörnefors s-föreningen:

Alla våra tidningar har skrivits lokalt av våra egna medlemmar i Umeå Arbetarekommun eller resp. lokal socialdemokratisk förening.

facebook Twitter Email