Medlemsutbildning steg 1 och 2 hösten 2020

I november kör vi igång med ytterligare en medlemsutbildning. Målgruppen är nya medlemmar, men samtliga medlemmar är välkomna att delta. Den består av 4 kvällsträffar som sker på distans (via Zoom) och vi kommer att gå igenom partiets värdegrund och ideologi, dess historia och dess organisationsstruktur samt hur vi kan påverka som partimedlemmar.

Välkommen på medlemsutbidlningen i november. Det är fyra tisdagar i nov kl 18.30.
Första träffen (Introduktion och vår ideologi del 1): 3 nov
Andra träffen (Vår ideologi del 2): 10 nov
Tredje träffen (Vår historia): 17 nov
Fjärde träffen (Vår organisation): 24 nov
Anmälan skickas till expen@umesosse.se senast 26 okt

Här kan du läsa mer om medlemsutbildningen i ABF´s studieportal
https://socialdemokraterna.abf.se/studiematerial/medlemsutbildning-del-1-och-2/

Hjärtligt välkommen
Kurt Åke Sjöström
Studieledare i Umeå arbetarekommun

Har du frågor ang utbildningen kontakta då partiexpeditionen, tfn 090-156595 eller e-post expen@umesosse.se

facebook Twitter Email