Besöksrekord för ett lokalt S-möte i Umeå

Kanske slog torsdagskvällens möte i Gimonäs-Carlshems s-förening alla besöksrekord för ett lokalt s-möte i Umeå. Hela 200 personer fyllde Carlskyrkan där s-föreningens ordförande Ari Leinonen hälsade besökarna välkommen till informationsmötet med Heimstadens representanter som berättade om det nystartade bygget av ett trygghetsboende invid Carlskyrkan.

Heimstadens nyproduktionschef Anders Lehto berättade att bygget av de två huskropparna med gemensamma lokaler som binder ihop husen planeras vara klara för inflyttning april 2022. Totalt byggs 153 lägenheter, alla med hyresrätt. Under det första årets byggande kommer 1 – 2 betongbilar per dag att anlända till byggarbetsplatsen. För att minska olycksrisken sätts stoppskylt upp vid korsningen Kvartsvägen – Porfyrvägen.
Arkitekt Ivar Bengtsson, Arkinova, visade bilder på lägenheternas utformning och gestaltningen av de två huskropparna med tillhörande byggnader.

Ari Leinonen framhöll att s-föreningens medlem Jan Vestling under 10 års tid lett det lokala arbetet med att få en entreprenör att bygga ett trygghetsboende på den aktuella tomten. I det arbetet har också Carlskyrkan engagerat sig starkt. Nu kunde alla mötesdeltagare glädja sig åt att de som tidigare anmält sig till den kö till trygghetsboende som Bostaden upprättat nu flyttats över till Heimstadens egen kö.

facebook Twitter Email