Representantskapsmöte

Socialdemokraterna i Umeå bjuder in ombud och partimedlemmar till representantskapsmöte måndag den 2 september kl 18.30 på Umeå Folkets Hus
Internationell kvart
Fastställande av nomineringar till nämndemän i Umeå tingsrätt
Motionsbehandling, interpellationer och enkla frågor.

facebook Twitter Email