Uttalande från Umeå Arbetarekommuns årsmöte

Den SD-stödda M/KD-budgeten drabbar de mest utsatta

Vi socialdemokrater i Umeå arbetarekommun varnar för följderna av M/KD-budgeten som nu har tvingat arbetsförmedlingen att lägga fram förslag om att lägga ner 132 lokalkontor och avskeda 4 500 anställda runt om i landet. Förslaget innebär att fem av sex lokala kontor i Umeåregionen försvinner och drabba en majoritet av kontoren i Västerbotten. Vi ser stora risker med förslaget.

Det riskerar att i första hand att drabba alla, långtidsarbetslösa, asylsökande, korttidsutbildade och funktionshindrade, som idag är de mest utsatta och har svårast att komma in på arbetsmarknaden och få ett jobb eller utbildning. Det riskerar också att kraftigt försämra den samverkan som idag finns mellan kommunerna, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, fackföreningsrörelsen och lokala arbetsgivare.

Konsekvenserna för denna samordning, till följd av en massiv överföring av resurser från samhällets mest utsatta till de allra rikaste i storstäderna, är oöverskådliga och kommer att leda till ökade klyftor mellan landsbygd och storstäder och mellan människor.

Arbetsförmedlingen har länge varit utsatt för en kampanj från högerns samtliga partier. De har under en lång tid nedvärderat det viktiga arbete och samverkan som finns i många kommuner. Att förslaget som kom under hösten, och som innebär att stora delar av arbetsförmedlingen omedelbart skulle avvecklas och att besparingarna skulle bli skattesänkningar för de mest välavlönade är därför inte förvånande.

I praktiken riskerar också förslaget att vältra över kostnaderna på kommunerna och regionerna. Därför vill Umeå arbetarekommun att en ansvarstagande riksdag kompenserar kommuner och regioner för dessa nya pålagor.

Vi behöver en aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik över hela landet för de mest utsatta som idag är arbetslösa och står långt ifrån arbetsmarknaden.

Uttalande av Umeå arbetarekommuns årsmöte
20190331

facebook Twitter Email