Diskussionscafé

Socialdemokraterna i Umeå bjuder in till diskussionscafé i samverkan med ABF Umeåregionen torsdag 31 januari kl 18.30 på ABF, Rådhusesplanaden 16 B

Kvällens tema: Hur hänger allt ihop i politiken?
Medverkan av Björn Wiechel, riksdagsledamot

Umeå kommun är en politiskt styrd organisation och en viktig del i det demokratiska samhälle vi lever i. Vår gemensamma uppgift är att leverera välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till de som bor, verkar i och besöker Umeå. Hur vi gör detta beror såklart på vad vi jobbar med och vilken roll vi har.
Denna kväll kommer du att få reda på hur allt hänger ihop i vårt demokratiska samhälle och hur du genom ditt arbete är en aktiv del av det demokratiska samhället.

Alla är varmt välkomna!

facebook Twitter Email