Socialdemokraternas partikongress 22-24 mars i Örebro

Den 22–24 mars 2019 håller Socialdemokraterna sin 40:e ordinarie partikongress på Conventum i Örebro. Kongressen kommer i huvudsak att behandla följande teman: utbildning, kompetensförsörjning och omställning samt partiet som organisation.

350 ombud ska väljas till partikongressen. Västerbottens län har 17 ombud, varav 3 ombud väljs från Umeå arbetarekommun.

Lennart Holmlund, Umeå
Malin Malm, Umeå
Peter Vigren, Umeå
Astrid Rönnqvist, Dorotea
Erik Vikström, Skellefteå
Fred Stövset, Sorsele
Fredrik Stenberg, Skellefteå
Laila Axelsson Jonsson, Lycksele
Leif Andersson, Vännäs
Lena Carneland, Vännäs
Lennart Holmlund, Umeå
Magnus Johansson, Vilhelmina
Malin Malm, Umeå
Martin Berglund, Bjurholm
Mikael Abrahamsson, Malå
Mikael Lindfors, Norsjö
Patrik Nilsson, Robertsfors
Peter Vigren, Umeå
Sara Keisu, Skellefteå
Stig-Lennart Karlsson, Lycksele

Kongressen kommer att fokusera på två viktiga områden. Dels hur vi stärker Socialdemokraterna som modern folkrörelse och rustar oss inför framtiden. Dels på utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågorna som kommer vara avgörande framöver, inte minst för att klara integrationen, säger partisekreterare Lena Rådström Baastad.

Om kongressen

Arbetarekommunerna kommer att påverka innehållet i respektive temaområde genom ett öppet forum. Partistyrelsen tar sedan fram programtexter utifrån dessa inspel och förslagen skickas sedan ut till arbetarekommunerna på en remissrunda. På kongressen kommer sedan de av medlemmarna valda ombuden att slutgiltigt bestämma hur programtexterna ska se ut.

Planeringen inför kongressen har tagit stor hänsyn till partiorganisationen, och det arbete som genomförs under ett valår. Det handlar både om valrörelse och om efterarbetet att få ihop majoriteter i kommuner och landsting.

 

 

facebook Twitter Email