En budget för att hålla ihop Umeå

Socialdemokraterna i Umeå har i dag den 29 maj presenterat sitt förslag till budget för 2019. Det är en budget med fokus på skola, vård och omsorg. Välfärdens behov måste gå före andra investeringar samt skattesänkningar.

Socialdemokraterna i Umeå har i dag presenterat sitt förslag till budget för 2019. Det är en budget med fokus på skola, vård och omsorg. Välfärdens behov måste gå före andra investeringar samt skattesänkningar.

I det kommunalpolitiska handlingsprogram som Socialdemokraterna i Umeå antog tidigare i våras slogs fast att investeringar i välfärden ska gå före andra investeringar, exempelvis projekt i centrum. Fokus för nästa mandatperiod ska ännu tydligare ligga på skola, vård och omsorg. Socialdemokraterna lovade att satsa på för- och grundskolan, finansiera rätt till heltid för alla tillsvidareanställda i Umeå kommun och införa en byggstimulans för trygghetsboenden för äldre. Dessa löften infrias nu i budgetförslaget för 2019.

I budgetförslaget prioriteras skola, vård, omsorg och äldres välfärd tydligt. Totalt tillförs nämnderna 352,3 mnkr. Ramförstärkning per nämnd för några av nämnderna i förhållande till 2018 års budget framgår av tabellen nedan.

 

Nämnd Tilldelning Ökning i procent
För- och grundskolenämnden + 94,4 mnkr 5,2 %
Äldrenämnden + 83,7 mnkr 8,7 %
Individ- och familjenämnden + 82,2 mnkr 6,9 %
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden + 20 mnkr 4,5 %

Även i investeringsbudgeten prioriteras välfärden. Socialdemokraterna planerar för stora investeringar i förskola, grundskola, gymnasieskola och LSS-boenden. Tillsammans med AB Bostaden genomförs investeringar i trygghetsboenden och vård- och omsorgsboenden för äldre.

Investeringar i stadsutvecklingsprojekt får stå tillbaka till förmån för investeringar i välfärden. Exempelvis har Socialdemokraterna valt att förskjuta ombyggnationen av norra och södra Renmarkstorget till förmån för välfärdsinvesteringar.

  • Välfärden är grunden för att Umeå ska kunna växa tryggt. Det är genom en stark välfärd vi bygger en mer jämlik kommun. Behoven inom välfärden är stora. I budgeten har vi därför valt att kraftfullt prioritera skola, vård, omsorg och äldres välfärd. Vi har också finansierat viktiga reformer som byggstimulans för trygghetsboenden och rätt till heltid för alla tillsvidareanställda i kommunen. Heltidsreformen är oerhört viktig för att klara kompetensförsörjningen, skapa en bättre arbetsmiljö och ge personalen bästa möjliga förutsättningar att leverera god välfärd och bra service, säger Hans Lindberg.

Budget för framtiden

De prioriteringar som görs i budgeten lägger grunden för ett fortsatt tryggt Umeå. Socialdemokraterna har även lagt särskilda uppdrag för att öka den fackliga förtroendemannatiden att arbeta med arbetsmiljöfrågor, för att påskynda arbetet med digitalisering och fortsätta trygghetssatsningarna inom ramen för UmeBrå.

Socialdemokraterna i Umeå vill:

  • Göra en kraftig utbyggnad av förskolan och grundskolan.
  • Öka byggandet för äldres behov genom en kommunal byggstimulans.
  • Finansiera rätt till heltid för alla tillsvidareanställda i Umeå kommun.
  • Prioritera investeringar i välfärden framför andra investeringar.

Kontakt för ytterligare information:

Hans Lindberg
Kommunalråd Socialdemokraterna
070 – 589 01 66

Eller

Robin Enander
Politisk sekreterare (s)
070 – 400 74 30

facebook Twitter Email