Representantskapsmöte

Socialdemokraterna i Umeå bjuder in ombud och partimedlemmar till representantskapsmöte torsdag 31 maj kl 18.30 på Umeå Folkets Hus.

Socialdemokraterna i Umeå bjuder in ombud och partimedlemmar till representantskapsmöte torsdag 31 maj kl 18.30 på Umeå Folkets Hus.

*  Sociala medier
*  Information om För-och grundskolenämndens arbete och utmaningar inför framtiden – Moa Brydsten, ordförande För-och  grundskolenämnden

Interpellation ”15 barn i barngrupperna” insänd av Umeå s-kvinnor
Motion personcentrerad vård insänd av S-vård

Välkomna!

Styrelsen för Umeå arbetarekommun

facebook Twitter Email