Ett tryggt och levande Mariehem

Kom och diskutera ”Ett tryggt och levande Mariehem” Samlingslokalen, Mariehemsvägen 13 E kl 1900 25 april
Alla välkomna!

Tomas Wennström är ordförande i Kulturnämnden.
– Jag vill öka kultur- och fritidsengagemanget i stadsdelarna,
bl a på Mariehem, Det ger levande och tryggare
stadesdelar, säger Tomas.
Kulturnämnden har bl a har satt av pengar som föreningar
kan söka för kulturaktiviteter i stadsdelarna.

Harriet Hedlund är ordförande för Nämnden för
folkhälsa och primärvård i Umeåregionen. Nämnden
ska bedöma hälsoläget och behovet av sjukvård och
tandvård i Umeåregionen, och också bedöma hur
behoven tillgodoses,
– Vi arbetar för en trygg och tillgänglig hälso- och
sjukvård, berättar Harriet.
– Det handlar bl a om att öka tillgängligheten på olika
ett tryggt och levande Mariehem
sätt och att korta väntetiderna. Ditt vårdbehov går före
skattesänkningar.

Andreas Lundgren är ordförande i Individ- och
familjenämnden, dvs nämnden som ansvarar för socialtjänsten
i Umeå.
– För oss är det förebyggande arbetet viktigt säger
Andreas. Det handlar bl a om fältare, stöd till sociala
föreningar, “första linjen”, att motverka barnfattigdom.
– Vi arbetar också för att motverka våld, inte minst
det våld kvinnor utsätts för i nära relationer, människohandel
och prostitution.
Harriet, Tomas och Andreas ingår också i UmeBrås
styrgrupp.

facebook Twitter Email